นักเรียนญี่ปุ่นกว่า 7,000 คนหยุดเรียนเพราะกังวลเรื่องโควิด-19

นักเรียนญี่ปุ่นกว่า 7,000 คนหยุดเรียนเพราะกังวลเรื่องโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
นักเรียนญี่ปุ่นกว่า 7,000 คนหยุดเรียนเพราะกังวลเรื่องโควิด-19

  เมื่อปีที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในญี่ปุ่นกว่า 7,285 คน ตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19

  โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ตนเองมีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยหนักได้ง่าย และส่วนหนึ่งเพราะใกล้ถึงช่วงฤดูกาลสอบแล้ว

  กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจไปยังหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นกว่า 14 แห่งไม่ได้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ และกว่า 20 แห่งมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์

  ส่วนหนึ่งที่ไม่จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ให้เหตุผลว่า "เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล" และ "ทำให้ครูต้องแบกรับภาระมากขึ้น"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210407/k10012959911000.html

07-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ขอบคุณสำหรับวันนี้, ขอบคุณที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย
  • お疲れ様でした
    otsukaresama deshita