ชาวญี่ปุ่นกว่า 60% ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว

ชาวญี่ปุ่นกว่า 60% ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ชาวญี่ปุ่นกว่า 60% ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่า ประชากรญี่ปุ่นกว่า 60% ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้อัพเดทความคืบหน้าล่าสุดของการฉีดวัคซีนในประเทศดังนี้

ประชากรทั่วประเทศ
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 90.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 71.3%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 77.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 60.9%

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 32.4 ล้านคน หรือคิดเป็น 90.6%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 31.9 ล้านคน หรือคิดเป็น 89.4%

  จำนวนการฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นรวมทั้งเข็มแรกและเข็มที่สองปัจจุบันอยู่ที่ราว 167.4 ล้านโดส

  ขณะนี้การฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นยังคงรุดหน้าต่อไปเรื่อยๆ ทำให้ตัวเลขจริงอาจมีมากกว่าตัวเลขที่นำเสนอไปข้างต้น

  ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211004/k10013290451000.html

05-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • การห้าม
  • 禁止
    kinshi
    ห้ามเข้า
    立入禁止
    tachiiri kinshi