แนะนำที่เที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่น

คำศัพท์น่ารู้
  • น้ำผลไม้
  • フルーツジュース
    furūtsujūsu
    น้ำส้ม
    オレンジジュース
    orenjijūsu