ข่าวสาร

ข่าวสาร

คำศัพท์น่ารู้
  • ถุงเท้า
  • 靴下
    kutsu shita