ญี่ปุ่นจัดตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าที่โตเกียวโดมระหว่าง 18-21 ต.ค.

ญี่ปุ่นจัดตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าที่โตเกียวโดมระหว่าง 18-21 ต.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นจัดตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าที่โตเกียวโดมระหว่าง 18-21 ต.ค.

  ทางการกรุงโตเกียวได้จัดตั้งสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าขึ้นที่โตเกียวโดมในเขตบุงเกียว กรุงโตเกียว

  สถานที่สำหรับฉีดวัคซีนที่โตเกียวโดมมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 13.30 น.

  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว หรือผู้เดินทางมาทำงานหรือเรียนหนังสือที่กรุงโตเกียว

  ทั้งนี้ผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนจำเป็นจะต้องนำบัตรฉีดวัคซีนที่ออกโดยทางการท้องถิ่น พร้อมกับแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล เช่น ใบขับขี่ ติดตัวมาด้วย

  นอกจากนี้สถานที่ฉีดวัคซีนอีก 2 แห่งในกรุงโตเกียวก็ได้ปรับเปลี่ยนเวลาทำการตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมเป็นต้นไป โดยสามารถมาใช้บริการได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

  ได้แก่ สถานที่ฉีดวัคซีน "NHK Shibuya Friendship Theatre" ในเขตชิบุย่า โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 - 19.00 น. (เดิม 14.00 น. - 19.00 น.)

  และสถานที่ฉีดวัคซีนเกียวโกะ-จิกะ ในเขตจิโยดะ โดยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น. (เดิม 14.00 น. - 20.00 น.)

  สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่นำมาใช้ฉีดวัคซีนที่สถานที่ฉีดวัคซีนทั้ง 3 แห่งคือ วัคซีนของโมเดอร์นา


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211015/k10013309141000.html

18-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สีน้ำเงิน, สีฟ้า
  • ao