บริษัทยาญี่ปุ่นยื่นขอใช้ยา "แอนติบอดี ค็อกเทล" ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

บริษัทยาญี่ปุ่นยื่นขอใช้ยา "แอนติบอดี ค็อกเทล" ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
บริษัทยาญี่ปุ่นยื่นขอใช้ยา

  บริษัท ชูไกฟาร์มาซูติคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้ยื่นเรื่องขอให้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นอนุมัติการใช้ยา "แอนติบอดี ค็อกเทล" สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในขอบเขตที่กว้างขึ้น

  กล่าวคือปัจจุบันยา "แอนติบอดี ค็อกเทล" ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงถึงปานกลางเท่านั้น แต่ทางบริษัทชูไกฟาร์มาซูติคอลต้องการที่จะให้ยาดังกล่าวกับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ และในฐานะมาตรการป้องกันการติดเชื้อ

  บริษัทชูไกฟาร์มาซูติคอลได้ปะกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมว่า การทดลองทางคลินิกในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่ายาดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอาการในผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการลงได้ถึง 31%

  นอกจากนี้ เมื่อทดสอบให้ยาดังกล่าวกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ได้ติดเชื้อตั้งแต่แรก พบว่ายังสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ลดลงมากถึง 81% อีกด้วย

  ด้วยเหตุนี้เองทางบริษัทชูไกฟาร์มาซูติคอลซึ่งเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการจำหน่ายยา "แอนติบอดี ค็อกเทล" แต่เพียงผู้เดียวในญี่ปุ่นจึงได้ตัดสินใจขออนุมัติเพื่อนำยาดังกล่าวไปใช้กับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ และในฐานะมาตรการป้องกันการติดเชื้อ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211012/k10013302991000.html

14-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • อดีต
  • 過去
    kako