รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุนัขนำทางของคนตาบอดแห่งชาติ

รายละเอียดข่าวสาร

วันที่ 24 เมษายน "วันสุนัขนำทางของคนตาบอดแห่งชาติ" (国際盲導犬の日)

วันดังกล่าวกำหนดขึ้นในปี 1992 เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสมาพันธ์โรงเรียนสุนัขนำทางนานาชาติ (International Guide Dog Federation : IGDF) เมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี 1989 โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อประชาสัมพันธ์สุนัขนำทาง ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น และเพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับสุนัขนำทางให้มากขึ้น

2024.04.24
คำศัพท์น่ารู้
  • กีฬา
  • スポーツ
    supōtsu
    งานอดิเรกของฉันคือการเล่นกีฬา
    私の趣味はスポーツをすることです。
    watashi no shumi wa supōtsu suru koto desu
facebook
วันหยุด