นายกฯ คิชิดะ ร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อมุ่งสู่โลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

นายกฯ คิชิดะ ร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อมุ่งสู่โลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

รายละเอียดข่าวสาร
นายกฯ คิชิดะ ร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อมุ่งสู่โลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

  นายคิชิดะ ฟุมิโอะ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นได้กล่าวในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องอาซาฮีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า ตนตั้งเป้าที่จะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ

  นายคิชิดะกล่าวว่าประเด็นข้างต้นถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่จะต้องการจะส่งเสริมอุดมคติของตนเอง แต่ในความเป็นจริงจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปหากประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นไม่ผู้เป็นเคลื่อนไหวเสียเอง

  นอกจากนี้นายคิชิดะยังกล่าวว่า สหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นพันธมิตรเพียงชาติเดียวของญี่ปุ่นที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไว้มากที่สุดในโลก ดังนั้นเขาจึงตั้งเป้าทำให้เกิดโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ตามที่สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ตามที่สหประชาชาติ (UN) มุ่งหวัง บนพื้นฐานความเชื่อใจระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเรื่องสำคัญที่ญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการรักษาอุดมคติของตนเอง

  ทั้งนี้สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ของทางสหประชาชาติ (UN) ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอย่างญี่ปุ่น รวมถึงอีกหลายประเทศที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสหรัฐ ไม่ได้เข้าร่วมลงนามสนธิสัญญานี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211013/k10013304641000.html

14-10-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สุขภาพ
  • 健康(けんこう)
    kenkou
    สุขภาพดีเงินซื้อไม่ได้
    健康はお金で買えない。
    kenkou wa okane de kaenai