รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ใน 3 จังหวัดตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ใน 3 จังหวัดตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ใน 3 จังหวัดตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.

  รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ใน 3 จังหวัดของญี่ปุ่นที่มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้แก่ จังหวัดโอซาก้า เฮียวโกะ และมิยางิ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม

  การยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 คือการใช้มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ที่เข้มงวดกว่าปกติแต่ไม่ถึงขั้นมาตรการที่ใช้ตอนประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยข้อแตกต่างหลักๆ ระหว่างการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 กับการประกาศภาวะฉุกเฉินมีดังนี้

1. เป็นการประกาศใช้มาตรการในระดับเมืองหรือเขต ในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินจะเป็นการประกาศใช้ในระดับจังหวัด
2. ผู้ว่าการจังหวัดสามารถสั่งให้ร้านอาหารลเวลาทำการลงได้เท่านั้น ในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินจะสามารถสั่งให้ปิดทำการชั่วคราวได้ด้วย
3. กรณีที่ร้านอาหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง สามารถสั่งปรับเป็นจำนวนเงินสูงสุดได้ที่ 200,000 เยน ในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินจำนวนเงินสูงสุดจะอยู่ที่ 300,000 เยน 4. เงินช่วยเหลืออยู่ที่ 40,000 เยนต่อวัน ในในขณะที่การประกาศภาวะฉุกเฉินเงินช่วยเหลือจะอยู่ที่ 60,000 เยนต่อวัน

  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค หรือจังหวัดกลายเป็นการระบาดใหญ่ในระดับประเทศ โดยยังคงมุ่งเน้นไปที่ร้านอาหารและคลับบาร์ในการลดเวลาทำการลดจนถึงเวลา 20.00 น.


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210401/k10012951071000.html

02-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • เมนู
  • メニュー
    menyuu
    ขอเมนูด้วยครับ/ค่ะ
    メニューをください
    menyuu wo kudasai