พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ 129 คนในระยะเวลา 1 สัปดาห์

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ 129 คนในระยะเวลา 1 สัปดาห์

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ 129 คนในระยะเวลา 1 สัปดาห์

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ และบราซิล เพิ่มอีก 129 คนในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจนถึงวันที่ 30 มีนาคมใน 20 จังหวัดของญี่ปุ่น

  ในขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์อยู่ที่ 21 คน จะเห็นได้ว่ายอดผู้ติดเชื้อดังกล่าวมากกว่าของสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 14%

โดยจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์มีดังนี้
ฮอกไกโด และโอซาก้า จังหวัดละ 25 คน
เฮียวโกะ 20 คน
ฮิโรชิม่า 8 คน
มิเอะ 7 คน
กิฟุ โทคุชิมะ และฟุกุโอกะ จังหวัดละ 6 คน
ชิซึโอกะ 5 คน
คานางาวะ 4 คน
โอคายามะ 3 คน
ฟุคุอิ ไอจิ ชิงะ วาคายามะ และโคจิ จังหวัดละ 2 คน
ไซตามะ ชิบะ นารา และโออิตะ จังหวัดละ 1 คน

  ในบรรดาจังหวัดข้างต้น จังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกคือจังหวัดฟุกุอิ ไอจิ มิเอะ นารา วาคายามะ โคจิ ฟุกุโอกะ และโออิตะ

  ปัจจุบันได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ในญี่ปุ่นทั้งหมด 678 คนใน 34 จังหวัด โดย 92% เป็นเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากสหราชอาณาจักร


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210331/k10012948531000.html

01-04-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ซูชิ
  • 寿司
    sushi
    ร้านขายซูชิ
    寿司屋さん
    sushi-ya-san