บริษัทในญี่ปุ่นมีแผนจ้างพนักงานเพิ่มหวังแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

บริษัทในญี่ปุ่นมีแผนจ้างพนักงานเพิ่มหวังแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

รายละเอียดข่าวสาร
บริษัทในญี่ปุ่นมีแผนจ้างพนักงานเพิ่มหวังแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

  ในขณะที่บริษัทต่างๆ ในญี่ปุ่นกำลังลดการจ้างงานลงเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์ที่การขาดแคลนแรงงานยังคงดำเนินต่อไป ก็ได้มีบริษัทจำนวนหนึ่งในญี่ปุ่นเตรียมเปิดตัวยุทธศาสตร์ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในการจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

  บริษัท MK Group ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการให้บริการรถแท็กซี่ในภูมิภาคคันไซ มีแผนที่จะจ้างพนักงานใหม่เพิ่ม 2,000 คน หรือคิดเป็น 2.5 เท่าของจำนวน พนักงานใหม่ที่เปิดรับตามปกติ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้

  บริษัท Daiichi Koutsu Sangyo ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ก็มีแผนที่จะจ้างพนักงานใหม่ เพิ่มอีก 2,000 คนนอกเหนือจากจำนวนที่เปิดรับตามปกติในปีนี้

  ทั้งสองบริษัทได้เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้น แต่ทั้งสองบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะหา พนักงานเพิ่มจากการฟื้นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว ที่คาดการณ์ว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด-19

  บริษัท CAINZ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจำหน่ายวัสดุต่อเติมบ้าน ก็มีแผนที่จะจ้างพนักงานใหม่มากกว่าที่เปิดรับตามปกติไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อตอบรับต่ออุปสงค์การซื้อขายทางออนไลน์ที่กำลังเพิ่มมากขึ้น

  บริษัท Outsourcing Technology ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการจัดหาพนักงาน มีแผนที่จะจ้างพนักงานประจำเพิ่ม 3,000 คน และมีแผนที่จะส่งวิศวกรไปยัง บริษัทไอทีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE)

  บริษัท โตชิบา ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกประเภท มีแผนที่จะจ้างพนักงานที่เป็นบัณฑิตจบใหม่มากกว่าเดิม 10% โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า

  ในทางกลับกันบรรดาบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการรถไฟและการท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 กำลังลดจำนวนการว่าจ้างพนักงานใหม่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210314/k10012914361000.html

15-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สี
  • iro