เมืองโกเบพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษกว่า 39%

เมืองโกเบพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษกว่า 39%

รายละเอียดข่าวสาร
เมืองโกเบพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษกว่า 39%

  ทางการเมืองโกเบได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากในบรรดาผู้ติดเชื้อที่พบในเมืองโกเบ หลังจากที่พบว่ามีการแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งในเมืองโกเบและทั่วญี่ปุ่น

  จากการตรวจสอบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองโกเบในช่วง 1 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 4 มีนาคมจำนวน 67 ราย พบว่าเป็นชนิดกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ 26 รายหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 39%

  ก่อนหน้านี้จากการตรวจสอบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองโกเบในช่วง 1 สัปดาห์ตั้งแต่ถึงวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์จำนวน 79 ราย พบว่าเป็นชนิดกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ 12 รายหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15.2% และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองโกเบในช่วง 1 สัปดาห์ตั้งแต่ถึงวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์จำนวน 32 ราย พบว่าเป็นชนิดกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ 7 รายหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22%

  โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษที่พบในเมืองโกเบนั้นกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อในช่วง 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ถึงวันที่ 4 มีนาคม ยังพบ 5 รายที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของการติดเชื้อ

  ด้วยเหตุนี้ทางการเมืองโกเบจึงได้ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนในเมืองโกเบให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดมากขึ้น หลังจากยืนยันแล้วว่าเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเมืองโกเบ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210311/k10012910511000.html

12-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • มันฝรั่ง
  • ジャガイモ
    jagaimo