บริษัทในญี่ปุ่นกว่า 1,860 แห่งล้มละลายเซ่นพิษโควิด-19

บริษัทในญี่ปุ่นกว่า 1,860 แห่งล้มละลายเซ่นพิษโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
บริษัทในญี่ปุ่นกว่า 1,860 แห่งล้มละลายเซ่นพิษโควิด-19

  บริษัท Teikoku Databank ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยทางธุรกิจระบุว่าบริษัทในญี่ปุ่นที่ต้องปิดกิจการ ยื่นล้มละลาย หรือเข้ารับการปฏิรูปกิจการใหม่ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงวันที่ 3 สิงหาคมมีจำนวนกว่า 1,860 แห่ง

  เมื่อแบ่งตามประเภทของธุรกิจที่มีการล้มละลายมากที่สุดพบว่าเป็น ร้านอาหาร 311 แห่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 185 แห่ง, โรงแรม/เรียวกัง 101 แห่ง และธุรกิจขายส่งอาหาร 97 แห่ง

  หากนับเฉพาะในปีนี้เดือนที่มีธุรกิจล้มละลายมากที่สุดคือเดือนมีนาคม 177 แห่ง ถัดมาคือเดือนเมษายน 168 แห่ง และยังคงมีแนวโน้มล้มละลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยจะเห็นว่าร้านหรือธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินจะมียอดขายและผลประกอบการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร

  Teikoku Databank กล่าวว่า "การล้มละลายของธุรกิจร้านอาหารได้ส่งกระทบผลใหบริษัทที่รับหน้าที่ซ่อมแซมหรือดูแลระบบไฟฟ้าของร้านอาหารเหล่านี้พากันล้มละลายตามไปด้วย นอกจากนี้การขยายระเวลาประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ อาจทำให้มีบริษัทต่างๆ ล้มละลายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210804/k10013179211000.html

04-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • สับปะรด
  • パイナップル
    painappuru