พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้าน 84 รายทั่วญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรก

พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้าน 84 รายทั่วญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรก

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้าน 84 รายทั่วญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรก

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่า พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้านเป็นจำนวนทั้งสิ้น 84 รายทั่วประเทศแล้วในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน

จำแนกตามอายุได้ดังนี้
อายุ 20-29 ปี 1 ราย
อายุ 30-39 ปี 3 ราย
อายุ 40-49 ปี 1 ราย
อายุ 50-59 ปี 7 ราย
อายุ 60-69 ปี 11 ราย
อายุ 70-79 ปี 24 ราย
อายุ 80-89 ปี 36 ราย
ไม่ทราบอายุ 1 ราย
โดยกลุ่มอายุที่พบว่าเสียชีวิตที่บ้านมากที่สุดคือผู้สูงอายุวัย 80-89 ปี จำนวน 36 ราย

  นอกจากนี้จังหวัดโอซาก้าที่กำลังเผชิญกับการระบาดระลอกที่ 4 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนจนทำให้ระบบสาธารณสุขตกอยู่ในภาวะวิกฤตินั้นมีผู้เสียชีวิตที่บ้านเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19 รายแล้ว

จำแนกตามอายุได้ดังนี้
อายุ 30-39 ปี 2 ราย
อายุ 50-59 ปี 3 ราย
อายุ 60-69 ปี 6 ราย
อายุ 70-79 ปี 3 ราย
อายุ 80-89 ปี 5 ราย
โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือผู้สูงอายุวัย 60-69 ปี และถัดมาคือผู้สูงอายุวัย 80-89 ปี

ศาสตราจารย์วาดะ โคจิ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติด้านสุขภาพและสวัสดิการกล่าวว่า "เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ระบบสาธารณสุขกำลังวิกฤติ ทำให้หลายคนจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่บ้าน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบที่พร้อมจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วนที่พักรักษาตัวที่บ้านเมื่ออาการเกิดทรุดหนักลงได้ในทันที"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210803/k10013178931000.html

04-08-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • นักศึกษาปริญญาโท
  • 大学院生
    daigakuinsei