ญี่ปุ่นพบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 12 ราย

ญี่ปุ่นพบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 12 ราย

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นพบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 12 ราย

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เผยว่าพบผู้ที่เกิดอาการ "แอนาฟิแล็กซิส" (Anaphylaxis) หรือ ปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรง หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์เพิ่มอีก 12 รายในญี่ปุ่น โดยเป็นชายและหญิงอายุ 20-59 ปี

  สถาบันทางการแพทย์รายงานว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม มีอยู่ 12 รายที่เกิด อาการผิดปกติต่างๆ ตามมา เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และลมพิษ

  อย่างไรก็ตามทั้ง 12 รายได้รับการรักษาและมีอาการดีขึ้นตามลำดับแล้ว โดยในบรรดาทั้ง 12 รายเป็นผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรืออาหาร 7 ราย

  นับจนถึงวันที่ 11 มีนาคมเวลา 17.00 น. มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์แล้วในญี่ปุ่นทั้งหมด 180,741 คน และมีรายงานพบ ผู้ที่เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากฉีดวัคซีนรวมทั้งหมด 37 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4900 คน

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210312/k10012910841000.html

12-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ขอลองได้ไหม
  • 着てみてもいいですか?
    Kite mitemo iidesuka