บริษัทในญี่ปุ่นที่ล้มละลายเซ่นพิษโควิด-19 มีจำนวนกว่า 1,600 แห่ง

บริษัทในญี่ปุ่นที่ล้มละลายเซ่นพิษโควิด-19 มีจำนวนกว่า 1,600 แห่ง

รายละเอียดข่าวสาร
บริษัทในญี่ปุ่นที่ล้มละลายเซ่นพิษโควิด-19 มีจำนวนกว่า 1,600 แห่ง

  บริษัท Teikoku Databank ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวิจัยทางธุรกิจระบุว่าบริษัทในญี่ปุ่นที่ต้องปิดกิจการ ยื่นล้มละลาย หรือเข้ารับการปฏิรูปกิจการใหม่ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงวันที่ 14 มิถุนายนมีจำนวนกว่า 1,600 แห่งแล้ว

  เมื่อแบ่งตามประเภทของธุรกิจที่มีการล้มละลายมากที่สุดพบว่าเป็น ร้านอาหาร 265 แห่ง, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 155 แห่ง, โรงแรม/เรียวกัง 92 แห่ง และธุรกิจขายส่งอาหาร 81 แห่ง

  หากนับเฉพาะในปีนี้เดือนที่มีธุรกิจล้มละลายมากที่สุดคือเดือนมีนาคม 182 แห่ง ถัดมาคือเดือนเมษายน 172 แห่ง และเดือนพฤษภาคม 135 แห่ง

  ร้านหรือธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินจะมียอดขายและผลประกอบการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร และยังคงมีแนวโน้มล้มละลายมากขึ้นในอนาคต

  Teikoku Databank กล่าวว่า "การล้มละลายของธุรกิจร้านอาหารได้ส่งกระทบผลใหบริษัทที่รับหน้าที่ซ่อมแซมหรือดูแลระบบไฟฟ้าของร้านอาหารเหล่านี้พากันล้มละลายตามไปด้วย"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210614/k10013084661000.html

15-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • การคืนสินค้า
  • 返品
    henpin
    henpin dekimasuka
    返品できますか?
    ขอคืนสินค้าได้ไหม