ไวรัส RSV ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น

ไวรัส RSV ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
ไวรัส RSV ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น

  สถาบันทางการแพทย์สำหรับเด็กประมาณ 3,000 แห่งทั่วญี่ปุ่นรายงานว่าพบเด็กที่ติดเชื้อ RSV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจกว่า 7,818 คนในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจนถึงเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม

  ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่ส่วนมากแล้วมักเกิดในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี

  เมื่อ 3 ปีที่แล้ว (ปี 2018) พบเด็กที่ติดเชื้อ RSV ในญี่ปุ่นอยู่ที่ 949 ราย เมื่อ 2 ปีที่แล้ว (ปี 2019) พบอยู่ที่ 1,028 ราย และเมื่อปีที่แล้ว (ปี 2020) พบอยู่ที่ 13 ราย โดยจะเห็นว่าปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วราว 600 เท่า และมากกว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้วราว 8 เท่า

  สาเหตุที่ปีที่แล้วพบเด็กที่ติดเชื้อ RSV เป็นจำนวนน้อยมากคาดว่ามาจากการที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้นเพื่อป้องกันโควิด-19 และการปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดในหมู่เด็กๆ

  แต่ในทางกลับกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการที่ปีที่แล้วมีเด็กที่ติดเชื้อ RSV เป็นจำนวนน้อยส่งผลให้เด็กมีภูมิคุ้มกันน้อยตามไปด้วย ทำให้ในปีนี้จำนวนเด็กที่ติดเชื้อ RSV พุ่งสูงขึ้นมาก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210613/k10013082611000.html

14-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ลง (ยานพาหนะ), ถอนตัว
  • 降りる
    oriru
    ลงรถไฟ
    電車を降りる
    densha wo oriru