บริษัทญี่ปุ่นราว 70% ละเมิดกฎหมายผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ

บริษัทญี่ปุ่นราว 70% ละเมิดกฎหมายผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ

รายละเอียดข่าวสาร
บริษัทญี่ปุ่นราว 70% ละเมิดกฎหมายผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นพบว่า บริษัทในญี่ปุ่นราว 70% ได้มีการละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงานกับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติในปีที่แล้ว (นับเฉพาะบริษัทที่เปิดรับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเท่านั้น)

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเผยว่า มีผู้ฝึกงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่ร้องเรียนเรื่องการถูกละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงานเข้ามากว่า 370,000 คน นับจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

  ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบกฎหมายมาตรฐานแรงงานในบริษัทต่างๆ กว่า 8,124 แห่งทั่วประเทศ

  และพบว่ามีบริษัทที่ได้ทำการละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงานกับผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเป็นจำนวน  5,752 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็นราว 70.8%

โดยการละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงานแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
ละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 1,974 แห่ง หรือคิดเป็นราว 24.3%
ละเมิดกฎหมายโดยบังคับให้ทำงานนานกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 1,275 แห่ง หรือคิดเป็นราว 15.7%
ละเมิดกฎหมายโดยไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา 1,261 แห่ง หรือคิดเป็นราว 15.5%

  โดยในปีนี้ได้มีผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่ร้องเรียนมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าไม่ได้รับการจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวน 192 คน โดยเป็นจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว 85 คน

  นอกจากนี้ยังมีผู้ฝึกงานชาวต่างชาติที่ถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลาโดยได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงประมาณ 400 เยน ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำมาก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210912/k10013255351000.html

13-09-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ธนาคาร
  • 銀行
    ginkou
    ไปธนาคาร
    銀行へ行く。
    ginkou he iku