เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.6 แมกนิจูดทางตอนเหนือของจังหวัดวาคายามะ

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.6 แมกนิจูดทางตอนเหนือของจังหวัดวาคายามะ

รายละเอียดข่าวสาร
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.6 แมกนิจูดทางตอนเหนือของจังหวัดวาคายามะ

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เวลาประมาณ 00:26 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น ได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดวาคายามะที่ความลึก 4 กิโลเมตร โดยมีขนาดอยู่ที่ 4.6 แมกนิจูด หรือน้อยกว่าระดับชินโดะ 5 ตามมาตรวัดของญี่ปุ่นในเมืองยุอาสะของจังหวัดวาคายามะ

  นอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวระดับชินโดะ 4  ในเมืองฮิโรงาวะและเมืองอาริดางาวะของจังหวัดวาคายามะ และระดับชินโดะ 3 ถึง 1 ในภูมิภาคคันไซ โตไก ชิโกกุ และชูโกกุ

  อย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิตามมา และหลังจากนั้นยังได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ในจังหวัดวาคายามะตามมาอีกหลายครั้ง

  กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนว่า แผ่นดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือนขนาดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้อีกใน 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะระดับชินโดะ 3 และ 2 ขอให้ประชาชนระมัดระวัง

  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2011 หรือเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ได้เกิดแผ่นดินที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดวาคายามะเป็นครั้งแรกโดยมีขนาดอยู่ที่ 5.5 แมกนิจูด หรือประมาณชินโดะ 5 ตามมาตรวัดของญี่ปุ่น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210315/k10012915401000.html

15-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พริกหยวก
  • ピーマン
    pīman