ญี่ปุ่นมีกำหนดแจกจ่ายวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้

ญี่ปุ่นมีกำหนดแจกจ่ายวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นมีกำหนดแจกจ่ายวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นมีกำหนดการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์คนละสองโดสให้เสร็จสิ้นในสัปดาห์นี้

  ทางกระทรวงฯ ได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีอยู่ราว 4.8 ล้านคนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีกำหนดการแจกจ่ายวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 2.57 ล้านโดสภายในสัปดาห์นี้

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ ยังมีกำหนดการแจกจ่ายวัคซีนเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปซึ่งมีอยู่ราว 36 ล้านคนทั่วประเทศ หลังจากที่เริ่มดำเนินการฉีควัคซีนให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีกำหนดการเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมปีหน้า

  โดยเมื่อนับรวมกันแล้ว เท่ากับว่าทางกระทรวงฯ มีกำหนดการแจกจ่ายวัคซีนทั้งหมดราว 18.72 ล้านโดสในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์นับจากนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210510/k10013020851000.html

11-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ท่าอากาศยานนานาชาติ
  • 国際空港
    kokusai kuukou
    ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
    成田国際空港
    narita kokusai kuukou