แพทย์เวชศาสตร์การกีฬากว่าครึ่งไม่อยากเป็นอาสาสมัครในงานโตเกียวโอลิมปิก

แพทย์เวชศาสตร์การกีฬากว่าครึ่งไม่อยากเป็นอาสาสมัครในงานโตเกียวโอลิมปิก

รายละเอียดข่าวสาร
แพทย์เวชศาสตร์การกีฬากว่าครึ่งไม่อยากเป็นอาสาสมัครในงานโตเกียวโอลิมปิก

  บุคลากรทางการแพทย์สาขาเวชศาสตร์การกีฬา (การนำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกายหรือกีฬา) ของญี่ปุ่นเกินกว่าครึ่ง ไม่อยากเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก เนื่องจากสถานการณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในภาวะคับขันเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกได้เปิดรับอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์สาขาเวชศาสตร์การกีฬาราว 10,000 คนสำหรับการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม

  สมาคมออร์โธปิดิกส์ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 4,784 คน พบว่ามีผู้ตอบรับเป็นอาสาสมัครเพียง 92 คน ขณะที่ทางคณะกรรมการทั้งหมด 200 คน

  บุคลากรทางการแพทย์วัย 30 ปีคนหนึ่งกล่าวว่า "ท่ามกลางวิกฤตทางการแพทย์จากการระบาดของโควิด-19 อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ทางบุคลากรทางการแพทย์ต่างก็มีภาระหน้าที่ล้นมือ เกินกว่าที่จะปลีกตัวมาเป็นอาสาสมัครให้กับการแข่งขันโอลิมปิกได้"

  คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่นและสมาคมพยาบาลประเทศญี่ปุ่นในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ 200 คนและพยาบาล 500 คน แต่คาดว่ายังคงเป็นเรื่องยากเนื่องจากวิกฤตทางการแพทย์จากการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210508/k10013018371000.html

10-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • นาย, มึง (ผู้ชาย)
  • お前
    omae