ประชากรเด็กในประเทศญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องติดต่อกันมา 40 ปี

ประชากรเด็กในประเทศญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องติดต่อกันมา 40 ปี

รายละเอียดข่าวสาร
ประชากรเด็กในประเทศญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องติดต่อกันมา 40 ปี

  กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นระบุว่าจนถึงวันที่ 1 เมษายน จำนวนประชากรเด็กที่มาอายุต่ำกว่า 15 ปีในประเทศญี่ปุ่นมีอยู่ทั้งหมด 14.93 ล้านคน โดยแบ่งเป็นเด็กผู้ชาย 7.65 ล้านคน และเด็กผู้หญิง 7.28 ล้านคน

จำนวนประชากรเด็กได้ลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา 40 ปีนับตั้งแต่ปีค.ศ.1982 และลดลงจากปีที่แล้วราว 190,000 คน

จำนวนประชากรเด็กที่มาอายุต่ำกว่า 15 ปีในประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้
อายุ 12-14 ปี จำนวน 3.24 ล้านคน
อายุ 9-11 ปี จำนวน 3.14 ล้านคน
อายุ 6-8 ปี จำนวน 2.98 ล้านคน
อายุ 3-5 ปี จำนวน 2.92 ล้านคน
อายุ 0-2 ปี จำนวน 2.65 ล้านคน

จะเห็นได้ว่ายิ่งอายุน้อยจำนวนประชากรเด็กก็ยิ่งลดลง


  ปัจจุบันอัตราส่วนของประชากรเด็กในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ราว 11.9% ลดลงจากปีที่แล้วราว 0.1% ซึ่งนอกจากจะลดลงติดต่อกันมา 47 ปีนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1975 แล้วยังอยู่ในระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

  นอกจากนี้สัดส่วนของประชากรเด็กในประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบประเทศที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 40 ล้านคน อย่างประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราส่วนของประชากรเด็กอยู่ที่ 18.6% และประเทศอิตาลีอยู่ที่ 13.3%

  ทั้งนี้กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นจะมีการเผยแพร่จำนวนประชากรเด็กในจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ยกเว้นในปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอตามระยะเวลาที่กำหนด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210504/k10013012091000.html

06-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ลิ้นจี่
  • レイシ
    reishi