สมาคมแพทย์ญี่ปุ่นประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์"

สมาคมแพทย์ญี่ปุ่นประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์"

รายละเอียดข่าวสาร
สมาคมแพทย์ญี่ปุ่นประกาศ

  ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่ยังดำเนินต่อไป สมาคมการแพทย์แห่งญี่ปุ่นและสมาคมอื่นๆ อีก 9 สมาคม ได้ร่วมกันประกาศ "สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์" เนื่องจากระบบการแพทย์ของญี่ปุ่นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดจากการที่ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ประธานสมาคมการแพทย์แห่งญี่ปุ่นกล่าวว่า "ขณะนี้ระบบการแพทย์ทั่วญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นระบบการแพทย์ระดับโลกกำลังตกอยู่ในสถานกาณ์ตึงเครียด จึงขอให้ทาง รัฐบาลได้มีการดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่ระบบการแพทย์ของญี่ปุ่นจะล่มลง"

  ทางด้านสมาคมโรงพยาบาลแห่งญี่ปุ่นกล่าวว่า "หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ พวกเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้ว ขอให้ทางรัฐบาลดำเนินมาตรการในการจำกัด การเดินทางหรือการกระทำของประชาชนมากขึ้นกว่านี้ด้วย"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201221/k10012776671000.html

22-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • วิ่ง
  • 走る
    hashiru
    วิ่งบนระเบียงหรือทางเดินในอาคาร
    廊下を走る
    rouka wo hashiru