โตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีเตรียมลดเวลาทำการลงระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค.

โตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีเตรียมลดเวลาทำการลงระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
โตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีเตรียมลดเวลาทำการลงระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค.

  บริษัท โอเรียนทอลแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีเตรียมลดเวลาทำการของสวนสนุกทั้งสองแห่งลง ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม เพื่อตอบรับต่อการประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้นในจังหวัดชิบะ

  เมื่อไม่นานมานี้ทางบริษัทโอเรียนทอลแลนด์ได้ตัดสินใจลดเวลาทำการของสวนสนุกทั้งสองแห่งลง โดยเปิดทำการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น. ซึ่งการปรับลดเวลาทำการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

  อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ้นในจังหวัดชิบะ ทำให้ทางบริษัทโอเรียนทอลแลนด์ ได้ตัดสินใจลดเวลาทำการของสวนสนุกทั้งสองแห่งลงอีก โดยจะเปิดทำการตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 19.00 น. ในระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคมนี้

  นอกจากการลดเวลาทำการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้ว ยังได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเอาไว้ ไม่เกิน 5,000 คนต่อวัน รวมถึงระงับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณสวนสนุกสาธารณะและโรงแรมดิสนีย์รีสอร์ท

  ทั้งนี้ทางบริษทโอเรียนทอลแลนด์ได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการสวนสนุกทั้งสองแห่ง และได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดระหว่างอยู่ในบริเวณสวนสนุก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210510/k10013022061000.html

11-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 9
  • きゅう
    kyu