ยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานยุคโจมงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานยุคโจมงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

รายละเอียดข่าวสาร
ยูเนสโกเตรียมขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานยุคโจมงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

  องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เตรียมขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานยุคโจมงที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

  แหล่งโบราณสถานดังกล่าวประกอบไปด้วยสถานที่ 17 แห่งที่กระจายอยู่ตาม 4 จังหวัดของญี่ปุ่น ได้แก่ ฮอกไกโด อาโอโมริ อิวาเตะ และ อาคิตะ เช่น แหล่งโบราณสถานซันไนมารุยามะในจังหวัดอาโอโมริ และวงกลมหินโอยุในจังหวัดอาคิตะ

  แหล่งโบราณสถานเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คนในยุคโจมงซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 10,000 ปี เช่น การดำรงชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์ การหาของป่า และการตกปลา

  ทบวงวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Agency for Cultural Affairs) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแก่องค์การยูเนสโกกล่าวว่า แหล่งโบราณสถานเหล่านี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยได้คะแนนการประเมินสูงสุดจากทั้งหมด 4 ระดับ

  ทั้งนี้แหล่งโบราณสถานยุคโจมงทั้ง 17 แห่งที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีกำหนดที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะกรรมการยูเนสโกที่จะจัดในเดือนกรกฎาคมนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210527/k10013053531000.html

28-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • บ๊วย
  • ume