ญี่ปุ่นจำกัดการเข้าประเทศจากอินเดีย ปากีสถาน และเนปาลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.

ญี่ปุ่นจำกัดการเข้าประเทศจากอินเดีย ปากีสถาน และเนปาลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นจำกัดการเข้าประเทศจากอินเดีย ปากีสถาน และเนปาลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.

  หลังจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจจำกัดการเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ปากีสถาน และเนปาล รวมทั้งสิ้น 3 ประเทศตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมนี้

  ประเทศอินเดียได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 400,000 คน และยอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า 4,000 คนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

  นอกจากนี้ยังมีรายงานการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในเขตกักกันที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงกรุงโตเกียว

  ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงได้ตัดสินใจเสริมสร้างมาตรการเพื่อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ โดยจะมีการเพิ่มวันกักตัวแบบ State Quarantine (การกักตัวตามสถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย รวมถึงประเทศข้างเคียงอย่างประเทศปากีสถานและประเทศเนปาลจากเดิม 3 วันเป็น 6 วัน หลังจากกักตัวครบ 6 วันแล้วผลตรวจพบว่าไม่เชื้อโควิด-19 จะได้รับอนุญาตให้ย้ายไปกักตัวต่อที่บ้านหรือที่พักส่วนตัวได้ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมนี้

  พนักงานออฟฟิศชายสัญชาติอินเดียที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นรายหนึ่งที่เดินทางมาถึงสนามบินกล่าวว่า "ขณะนี้ประเทศอินเดียกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดที่ว่าบางคนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ สำหรับตัวผมเองมีแผนที่จะทำงานทางไกลจากที่บ้านรวมถึงกักตัวอยู่ในบ้านเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อจากตนเองไปยังบุคคลรอบตัว"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210509/k10013020661000.html

10-05-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • แท็กซี่
  • タクシー
    takushii