ญี่ปุ่นมีผู้ที่ตกงานเนื่องจากโควิด-19 เกินกว่า 80,000 คนแล้ว

ญี่ปุ่นมีผู้ที่ตกงานเนื่องจากโควิด-19 เกินกว่า 80,000 คนแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นมีผู้ที่ตกงานเนื่องจากโควิด-19 เกินกว่า 80,000 คนแล้ว

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นรายงานว่า จำนวนผู้ที่ตกงานทั่วญี่ปุ่นเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีมากกว่า 80,000 คนแล้ว โดยนับจนถึงเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 80,121 คน

  เมื่อปีที่ผ่านมาผู้ที่ตกงานทั่วประเทศเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีจำนวนเกินกว่า 10,000 คนในวันที่ 21 พฤษภาคม เกินกว่า 50,000 คน ในวันที่ 31 สิงหาคมและเกินกว่า 70,000 คนในวันที่ 6 พฤศจิกายน

โดยแบ่งตามประเภทของธุรกิจต่างๆ ได้ดังนี้
ธุรกิจการผลิต 16,717 คน
ธุรกิจร้านอาหาร 11,021 คน
ธุรกิจค้าปลีก 10,399 คน
ธุรกิจที่พัก 9,620 คน
ธุรกิจแรงงาน 5,165 คน

แบ่งตามจังหวัดต่างๆ ได้ดังนี้
กรุงโตเกียว 19,318 คน
จังหวัดโอซาก้า 6,657 คน
จังหวัดไอจิ 4,696 คน
จังหวัดคานางาวะ 3,594 คน

  ในส่วนของจำนวนพนักงานไม่ประจำหรือพนักงานพาร์ทไทม์ที่ตกงานเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 อยู่ที่ 38,009 คน นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 25 ธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว

  อย่างไรก็ตาม ยอดผู้ตกงานข้างต้นนับเฉพาะกรณีที่ทราบมาจากสำนักงานจัดหางานของรัฐอย่าง Hello Work เท่านั้น ทำให้ทางกระทรวงฯ เชื่อว่าตัวเลขจริงน่าจะสูงกว่านี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210107/k10012801061000.html

08-01-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ผิดหวัง, ท้อแท้
  • がっかり
    gakkari
    รู้สึกผิดหวังเพราะคะแนนสอบที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่หวังไว้
    テストの点数が期待通りではなかったので、がっかりした
    tesuto no tensuu ga kitai douri de wa nakatta node gakkari shita