ญี่ปุ่นยกเลิกเคาท์ดาวน์ที่บริเวณสถานีชิบุยะในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ญี่ปุ่นยกเลิกเคาท์ดาวน์ที่บริเวณสถานีชิบุยะในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นยกเลิกเคาท์ดาวน์ที่บริเวณสถานีชิบุยะในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่ทุกๆ ปีจะมีการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ในวันสิ้นปีตามจุดต่างๆ รอบบริเวณสถานีชิบุย่า โดยทุกปีจะมีผู้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันมากถึง 100,000 คน

  แต่ทว่าเมื่อวันที่ 9 กันยายน ทางการเขตชิบุย่าได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมเคาท์ดาวน์ตามจุดต่างๆ รอบบริเวณสถานีชิบุย่าประจำปีนี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

  ทางการเขตชิบุย่าชี้แจงว่า การที่ผู้คนมากมายมารวมตัวเพื่อร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ในวันสิ้นปี ตามจุดต่างๆ รอบบริเวณสถานีชิบุย่านั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก และเพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้น ทางการจึงได้ติดสินใจที่จะยกเลิกกิจกรรมเคาท์ดาวน์ประจำปีนี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ อย่างเช่น กิจกรรมวันฮาโลวีนที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าที่รอบบริเวณสถานีชิบุยะด้วยเช่นกัน

  นอกจากนี้ทางการนี้ยังได้ร้องขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะที่รอบบริเวณสถานีรถไฟชิบุย่า เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ด้วยเช่นกัน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200909/k10012609351000.html

11-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สิงหาคม
  • 8月
    hachi gatsu