เด็กที่เป็นโควิด-19 กว่า 80เปอร์เซ็นต์ ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

เด็กที่เป็นโควิด-19 กว่า 80เปอร์เซ็นต์ ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

รายละเอียดข่าวสาร
เด็กที่เป็นโควิด-19 กว่า 80เปอร์เซ็นต์ ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว

  สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ Japan Pediatric Society ได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 จนถึงเมื่อวันที่ 8 กันยายน โดยเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0-19 ปี จำนวน 300 คน

  พบว่าในบรรดาเด็กทั้ง 300 คน มีเด็กที่ทราบช่องทางการติดเชื้ออยู่ 258 คน ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากคนในครอบครัว ถึง 198 คนหรือราว 80% เลยทีเดียว โดยติดมาจากพ่อ 91 คน ติดมาจากแม่ 48 คน และติดมาจากทั้งพ่อและแม่ 19 คน ส่วนที่เหลือติดเชื้อมาจากโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรักเลี้ยงเด็ก 32 คน

  นอกจากนี้ยังพบกว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 253 คนหรือราว 85% มีอาการดีขึ้นได้เองโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา และยังไม่มีเด็กคนไหนเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

  สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าเด็กที่ติดเชื้อมาจากนอกบ้านอย่างที่โรงเรียนนั้น มีจำนวนน้อยกว่าเด็กที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการที่คนในครอบครัว พยายามอย่านำเชื้อจากข้างนอกมาสู่คนในบ้าน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200909/k10012608061000.html

10-09-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • สบายดีไหม
  • お元気ですか?
    Ogenki desuka