ญี่ปุ่นเตรียมออกวัคซีนพาสปอร์ตตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมนี้

ญี่ปุ่นเตรียมออกวัคซีนพาสปอร์ตตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมออกวัคซีนพาสปอร์ตตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมนี้

  นายคาโต้ คัตสึโนบุ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มออกวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบทุกโดส ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมเป็นต้นไป

  โดยผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนครบทุกโดสแล้วสามารถยื่นคำร้องขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่สำนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมเป็นต้นไป

  ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะเป็นเอกสารทางการที่ออกโดยสำนักงานเทศบาล เพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว โดยจะระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขพาสปอร์ต วันเวลาและสถานที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

  ก่อนหน้านี้นายคาโต้กล่าวว่า ทางการจะออกใบรับรองในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษก่อนในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ และจะมีการพิจารณาออกใบรับรองในรูปแบบดิจิทัลในภายหลัง

  นอกจากนี้นายคาโต้กล่าวว่า รัฐบาลจะพิจารณาเรื่องใบรับรองดังกล่าวสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศตามคำร้องขอจากภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน แต่จะไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการบีบบังคับอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น

  ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังประสานงานไปยังประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส และกรีซ ให้ยอมรับวัคซีนพาสปอร์ตของญี่ปุ่น เพื่อยกเว้นหรือลดระยะเวลาในการกักตัวสำหรับผู้ที่ถือวัคซีนพาสปอร์ต


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210712/k10013134451000.html

13-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • บ๊วย
  • ume