ญี่ปุ่นเปิดยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว

ญี่ปุ่นเปิดยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเปิดยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว

  สำนักงานเทศบาลทั่วญี่ปุ่นได้เปิดยื่นคำขอ "วัคซีนพาสปอร์ต" สำหรับชาวญี่ปุ่นที่ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม

  "วัคซีนพาสปอร์ต" เป็นหนังสือรับรองที่แสดงว่าผู้ถือได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทุกโดสแล้ว โดยจะได้รับการผ่อนปรนหรือยกเว้นข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อและการกักตัวเมื่อเดินทางไปยังบางประเทศ

  ปัจจุบันประเทศที่เปิดรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" จากญี่ปุ่นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี ออสเตรีย ตุรกี บัลแกเรีย และโปแลนด์

  ใบ "วัคซีนพาสปอร์ต" จะมีการระบุข้อมูลต่างๆ  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขพาสปอร์ต วันเวลาและสถานที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

  ในช่วงแรกทางสำนักงานเทศบาลจะออก "วัคซีนพาสปอร์ต" ในรูปแบบเอกสารกระดาษก่อน และจะมีการพิจารณาออกในรูปแบบดิจิทัลในภายหลัง

  กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นมีแผนที่จะขยายประเทศเป้าหมายที่เปิดรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" จากญี่ปุ่นมากขึ้นในอนาคต โดยจะทำการอัพเดทรายชื่อประเทศเพิ่มเติมบนหน้าเว็บไซต์


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210726/k10013159681000.html

27-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 2
  • ni