ผู้คนตามท้องถนนในช่วงกลางคืนมีมากขึ้นหลังประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการเข้มงวด

ผู้คนตามท้องถนนในช่วงกลางคืนมีมากขึ้นหลังประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการเข้มงวด

รายละเอียดข่าวสาร
ผู้คนตามท้องถนนในช่วงกลางคืนมีมากขึ้นหลังประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการเข้มงวด

  สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นได้ใช้ข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้จากบริษัท Agoop โดยได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานในการระบุตำแหน่งแบบไม่ระบุตัวบุคคล ตามสถานที่สำคัญต่างๆ

  พบว่าจังหวัดที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างกรุงโตเกียวและโอกินาว่า รวมถีงจังหวัดที่มีการประกาศใช้มาตรการเข้มงวดอย่างจังหวัดไซตามะ ชิบะ คานางาวะ และโอซาก้า กลับมีผู้คนตามท้องถนนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน

  ข้อมูลต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนผู้คนตามท้องถนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ตอนกลางวันระหว่าง 6.00 - 18.00 น. และตอนกลางคืนระว่าง 18.00 - 6.00 น. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม โดยเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กรุงโตเกียว (ประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินอยู่ในขณะนี้)
บริเวณห้าแยกชิบูย่า ตอนกลางวันมีผู้คนเพิ่มขึ้น 27% และตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 48%
บริเวณสถานีโตเกียว ตอนกลางวันมีผู้คนเพิ่มขึ้น 1% และตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 10%

จังหวัดโอกินาว่า (ประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินอยู่ในขณะนี้)
บริเวณสำนักงานจังหวัดเมืองนาฮะ ตอนกลางวันมีผู้คนเพิ่มขึ้น 11% และตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 80%

จังหวัดไซตามะ ชิบะ คานางาวะ และโอซาก้า (ประกาศใช้มาตรเข้มงวดอยู่ในขณะนี้)
บริเวณสถานีโอมิยะ จังหวัดไซตามะ ตอนกลางวันมีผู้คนเพิ่มขึ้น 3% และตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 15%
บริเวณสถานีโยโกฮาม่า จังหวัดคานางาวะ ตอนกลางวันมีผู้คนเพิ่มขึ้น 1% และตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 28%
บริเวณสถานีอุเมดะ จังหวัดโอซาก้า ตอนกลางวันมีผู้คนเพิ่มขึ้น 4% และตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 9%
บริเวณสถานีชิบะ จังหวัดชิบะ ตอนกลางวันมีผู้คนลดลง 1% แต่ตอนกลางคืนมีผู้คนเพิ่มขึ้น 12%


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210711/k10013132881000.html

12-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ชาบู ชาบู
  • しゃぶしゃぶ
    shabu shabu