ญี่ปุ่นเตรียมออกวัคซีนพาสปอร์ตปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ญี่ปุ่นเตรียมออกวัคซีนพาสปอร์ตปลายเดือนกรกฎาคมนี้

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นเตรียมออกวัคซีนพาสปอร์ตปลายเดือนกรกฎาคมนี้

  นายคาโต้ คัตสึโนบุ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังประสานงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อออกวัคซีนพาสปอร์ตให้กับประชาชนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

  วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) คือเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนด คล้ายกับการออกหนังสือเดินทางและวีซ่าว่าได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จะใช้ในกรณีที่เกิดโรคระบาด

  อย่างไรก็ตาม การออกวัคซีนพาสปอร์ตจะออกให้ในรูปแบบกระดาษไปก่อนจนกว่าจะมีการพัฒนาในรูปแบบดิจิตัลตามมาภายหลัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกใบรับรองแบบเร่งด่วน และไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

  วัคซีนพาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนของรัฐบาลกลางนั้นจะมีการระบุชื่อผู้ฉีด วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ฉีดวัคซีน และบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210701/k10013113351000.html

02-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • กะหล่ำปลี
  • キャベツ
    kyabetsu