นักกีฬาชาวอูกันดาที่ตรวจพบโควิด-19 ที่สนามบินนาริตะรับการรักษาจนหายแล้ว

นักกีฬาชาวอูกันดาที่ตรวจพบโควิด-19 ที่สนามบินนาริตะรับการรักษาจนหายแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
นักกีฬาชาวอูกันดาที่ตรวจพบโควิด-19 ที่สนามบินนาริตะรับการรักษาจนหายแล้ว

  นักกีฬาชาวยูกันดารายหนึ่งที่ตรวจพบโควิด-19 หลังเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เข้าการรักษาจนหายดีแล้ว และได้เดินทางถึงเมืองอิซุมิซาโนะ จังหวัดโอซาก้า

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นักกีฬาและโค้ชจากยูกันดารวม 9 คนได้เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว และพบว่า 1 ในนั้นติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดไว้

  และในวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา นักกีฬาชาวอูกันดารายดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้วว่ามีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบหลังจากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดไว้เป็นเวลา 10 วัน

  จากนั้นนักกีฬาชาวอูกันดารายดังกล่าวก็ได้เดินทางด้วยรถบัสเช่าเหมาคันมาถึงยังโรงแรมในเมืองอิซุมิซาโนะ จังหวัดโอซาก้า ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเข้าค่ายฝึกซ้อมในวันที่ 1 กรกฎาคมเวลาประมาณ 2.00 น.

  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้หลังจากที่นักกีฬาชาวยูกันดาและโค้ชที่เหลืออีก 8 คน ได้เดินทางถึงยังเมืองอิซุมิซาโนะ จังหวัดโอซาก้า ในวันที่ 23 มิถุนายน ได้พบนักกีฬาชาวยูกันดาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน ขณะพักอยู่ในโรงแรม

  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ยังได้ยังรับการยืนยันด้วยว่ามีผู้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักกีฬาชาวอูกันดารายดังกล่าวที่เพิ่งพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางมาถึงเมืองอิซุมิซาโนะ จังหวัดโอซาก้าอีกทั้งหมด 7 คน

  ด้วยเหตุนี้ทำให้นักกีฬาชาวยูกันดาที่เดินทางตามมาถึงโรงแรมในวันที่ 1 กรกฎาคม จึงต้องเข้าพักในห้องพักของโรงแรมซึ่งอยู่คนละชั้นกับบรรดานักกีฬาอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักกีฬารายอื่น

  กรมสาธารณสุขของเมืองอิซุมิซาโนะยังคงจะดำเนินการทดสอบ PCR กับผู้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดดังกล่าวต่อไปภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นและทางการจังหวัดโอซาก้า และจะมีการตัดสินใจอีกทีว่าจะเริ่มการฝึกซ้อมได้เมื่อไหร่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210701/k10013113101000.html

01-07-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 3
  • さん
    san