พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึงะ

พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึงะ

รายละเอียดข่าวสาร
พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคณะรัฐมนตรีของนายกฯ สึงะ

  พรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น (CDPJ) และพรรคฝ่ายค้านอีก 3 พรรค ได้ทำการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสึงะ โยชิฮิเดะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา   

  พรรคฝ่ายค้านระบุว่า "ความผิดพลาดในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ของคณะรัฐบาลชุดนี้ได้เกิดขึ้นซ้ำๆ จนทำให้ประชาชนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เป็นอย่างมาก"

  นอกจากนี้ยังระบุว่า "การดันทุรังจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขึ้นโดยไม่มีการอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการป้องกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้"

  พรรคฝ่ายค้านได้เรียกร้องให้ขยายระยะเวลาการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ออกไป 3 เดือน เพื่ออภิปรายถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกขึ้นอย่างปลอดภัย

  อย่างไรก็ตามพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และพรรคโคเมอิซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ขยายเวลาการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 16 มิถุนายนนี้

  พรรคฝ่ายค้านระบุว่า ร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอมานั้นมีแนวโน้มว่าจะผ่านเป็นส่วนใหญ่ภายในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ซึ่งลำพังพรรคเสรีประชาธิปไตยของนายกฯ สึงะเพียงพรรคเดียวก็ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว

  การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2019 ในสมัยที่นายอาเบะ ชินโซ ยังเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น โดยขณะนั้นนายสึงะยังเป็นหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210615/k10013086071000.html

16-06-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • อินทผลัม
  • デーツ
    dētsu