สำนักงานของอดีตนายกอาเบะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงประจำปีที่กลุ่มผู้สนับสนุนจัดขึ้น

สำนักงานของอดีตนายกอาเบะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงประจำปีที่กลุ่มผู้สนับสนุนจัดขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
สำนักงานของอดีตนายกอาเบะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงประจำปีที่กลุ่มผู้สนับสนุนจัดขึ้น

  ใบเสร็จจากงานเลี้ยงประจำปีที่ทางกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซจัดขึ้นที่โรงแรม 2 แห่งในกรุงโตเกียวบ่งชี้ว่า สำนักงานของอดีตนายกอาเบะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงดังกล่าว

  กลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายกอาเบะได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์กันในคืนก่อน "เทศกาลชมดอกซากุระ" เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2562 ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานคนละ 5,000 เยน

  พรรคฝ่ายค้านกล่าวว่า สำนักงานของอดีตนายกอาเบะอาจเป็นผู้จ่ายค่าส่วนต่างระหว่างต้นทุนจริงกับค่าเข้าร่วมที่เก็บจากผู้ร่วมงาน

  นักกฎหมายกลุ่มหนึ่งจึงได้ยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญา โดยสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมดูแลกองทุนทางการเมือง

  จากการรายงานข่าวของหลายฝ่ายระบุว่า โรงแรมทั้ง 2 แห่งได้ออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่มีการแจงรายละเอียดต้นทุนทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562 ที่ระบุชื่อผู้รับเป็นสำนักงานของอดีตนายกอาเบะ โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมกว่า 20 ล้านเยน

  จากการรายงานข่าวของหลายฝ่ายระบุว่า โรงแรมทั้ง 2 แห่งได้ออกใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่มีการแจงรายละเอียดต้นทุนทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562 ที่ระบุชื่อผู้รับเป็นสำนักงานของอดีตนายกอาเบะ โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมกว่า 20 ล้านเยน

  นอกจากนี้โรงแรม 2 แห่งนี้ยังได้ออกใบเสร็จที่บ่งชี้ว่า สำนักงานของอดีตนายกอาเบะจ่ายค่าส่วนต่างเป็นจำนวนเงินอย่างน้อยราว 8 ล้านเยน

  ซึ่งในขณะนี้เชื่อกันว่าทางสำนักงานอัยการเขตโตเกียวได้กำลังสอบถามไปยังเลขานุการของงอดีตนายกอาเบะซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสนับสนุน ตลอดจนได้มีการสอบถามกับผู้สนับสนุนคนอื่นๆ

  ทั้งนี้อดีตนายกอาเบะแถลงการณ์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นหลายครั้งว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานเลี้ยงดังกล่าวทางผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายเอง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201124/k10012729181000.html

25-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ซูชิ
  • 寿司
    sushi
    ร้านขายซูชิ
    寿司屋さん
    sushi-ya-san