ประชาชนญี่ปุ่นยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19

ประชาชนญี่ปุ่นยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
ประชาชนญี่ปุ่นยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19

  สมาคมป้องกันโรคติดต่อแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ประชาชนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นที่ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางสมาคมป้องกันโรคติดต่อแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ทำการสำรวจทางออนไลน์กับประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-60 ปี จำนวน 1,000 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียวเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และผลการสำรวจที่ได้เป็นดังนี้

ล้างมือ 87.7%
สวมใส่หน้ากากอนามัย 87.4%
ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่มือ 65.9%

  จากผลการสำรวจจะเห็นว่าประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี

  แต่ในทางกลับกันเมื่อถามประชาชนถึงสิ่งสำคัญที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า 69% ตอบว่าการหลีกเลี่ยงสถานที่ปิด การหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และการเว้นระยะห่างระหว่างผู้คน ร่วมกับการสวมใส่หน้ากากอนามันอยู่เสมอ แต่มีเพียง 44% เท่านั้นที่ตอบว่าการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารนอกบ้านร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว

  ศาสตราจารย์โยตสึยานางิ ฮิโรชิ จากสถาบันการแพทย์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ย้ำเตือนว่า "อย่าคิดว่าแค่สวมหน้ากากอนามัยอย่างเดียวก็สามารถ ป้องกันไวรัสได้ 100% แต่อยากให้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหน"


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201123/k10012726881000.html

24-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • 1000
  • sen
    3000
    3千
    sanzen