รัฐบาลมีแผนให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุตร 50,000 เยนต่อเด็ก 1 คน

รัฐบาลมีแผนให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุตร 50,000 เยนต่อเด็ก 1 คน

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลมีแผนให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุตร 50,000 เยนต่อเด็ก 1 คน

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายที่จะให้เงินช่วยเหลือกับทางครัวเรือนต่างๆ ที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน

  ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในระดับที่ไม่สามารถจ่ายภาษีท้องถิ่นได้และมีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน 50,000 เยนต่อเด็ก 1 คนในครัวเรือน

  อีกทั้งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายให้เงินกู้ยืมกับทางครัวเรือนที่มีรายน้อยที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังทำงานและมีบุตรที่ต้องเลี้ยงดู แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโยบายใหม่ โดยรัฐบาลจะให้เงินกู้ยืมกับทางครัวเรือนที่มีรายน้อยที่มีทั้งพ่อแม่และบุตรด้วยเช่นกัน

  นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนให้เงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 6 พันล้านเยนกับทางองค์การไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NPO ที่กำลังให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่กำลังเดือดร้อนหรือประสบปัญหาเพียงลำพัง


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210316/k10012917201000.html

17-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • ผม (ผู้ชาย)
  • boku