พบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายในญี่ปุ่น

พบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายในญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
พบผู้ที่เกิดอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 2 รายในญี่ปุ่น

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการเปิด รายงานว่าพบผู้ที่เกิดอาการ "แอนาฟิแล็กซิส" (Anaphylaxis) หรือ ปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์เพิ่มอีก 2 รายในญี่ปุ่น

  รายแรกเป็นหญิงวัย 20-29 ปีที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม โดยภายหลังจากการฉีดวัคซีนประมาณ 25 นาที ได้เกิดอาการต่างๆ ตามมา เช่น มีผื่นขึ้น ไอ มีไข้ ความดันโลหิตลดลง และหายใจติดขัด หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาแล้วหญิงคนดังกล่าวก็ได้หายเป็นปกติอีกครั้ง

  อย่างไรก็ตามหญิงคนดังกล่าวไม่เคยมีประวัติโรคประจำตัวหรือภูมิแพ้แต่อย่างใด แต่แพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจาก "แอนาฟิแล็กซิส" หรือปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน

  อีกรายหนึ่งเป็นหญิงวัย 30-39 ปีที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม โดยภายหลังจากการฉีดวัคซีนประมาณ 5 นาที ได้เกิดอาการต่างๆ ตามมา เช่น ไอ หายใจติดขัด และรู้สึกมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในลำคอ หลังจากได้รับการรักษาด้วยยาแล้วหญิงคนดังกล่าวก็มีอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าติดตามอาการต่อไป

  ทั้งนี้หญิงคนดังกล่าวเคยมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอาหารและสัตว์มาก่อน และแพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวเกิดจาก "แอนาฟิแล็กซิส" หรือปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210307/k10012902881000.html

08-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พ่อ
  • chichi