รมต.นิชิมูระกล่าวขอโทษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำโอทีเกินกว่า 300 ชม.

รมต.นิชิมูระกล่าวขอโทษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำโอทีเกินกว่า 300 ชม.

รายละเอียดข่าวสาร
รมต.นิชิมูระกล่าวขอโทษที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำโอทีเกินกว่า 300 ชม.

  นายนิชิมูระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคมว่า ตนทราบดีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องการรับมือโควิด-19 กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก รวมถึงมีบางส่วนที่ต้องทำงานล่วงเวลาหรือโอทีเกินกว่า 300 ชม. โดยนายนิชิมูระได้กล่าวขอโทษและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก

  ด้วยเหตุนี้นายนิชิมูระจึงได้พิจารณาแนวทางและวิธีการเพื่อปรับปรุงและแก้ไขระบบการทำงานโดยรวมทั้งหมดให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก นอกจากนี้ยังได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคอยรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบการทำงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเจ้าหน้าที่รัฐหน้าใหม่ที่ยังเป็นเพียงวัยหนุ่มสาวซึ่งลำพังตัวเขาเองนั้น ไม่อาจที่จะมองเห็นได้อย่างทั่วถึงทุกคนอีกด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210306/k10012900841000.html

08-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • 6
  • ろく
    roku