ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 6 จังหวัดก่อนกำหนดการเดิมแล้ว

ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 6 จังหวัดก่อนกำหนดการเดิมแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ญี่ปุ่นยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 6 จังหวัดก่อนกำหนดการเดิมแล้ว

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน 6 จังหวัดของญี่ปุ่น ได้แก่ โอซาก้า เฮียวโกะ เกียวโต ไอจิ กิฟุ และฟุกุโอกะ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดลงในวันที่ 7 มีนาคม เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่พบในจังหวัดดังกล่าวกำลังลดน้อยลง รวมถึงทิศทางของสถานการณ์ทางการแพทย์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

  อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลจะค่อยๆ มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ใน 6 จังหวัดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะทำการทดสอบ PCR กับผู้ที่ไม่มีอาการเพื่อคอยเฝ้าระวังไม่ให้การระบาดกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้บรรดาผู้ว่าการจังหวัดต่างๆ ทั้ง 6 จังหวัดยังคงขอความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อต่อไปอย่างเคร่งครัด แม้จะยกเลิกการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ตาม

  ในส่วนของจังหวัดที่เหลืออีก 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว คานางาวะ ชิบะ และไซตามะ ยังคงการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อไป พร้อมกับการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การลดเวลาทำการของร้านอาหารลง การหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และการส่งเสริมการทำงานทางไกลเพื่อลดจำนวนผู้คนที่ออกจากบ้านมาทำงาน

  ทางรัฐบาลจะพิจารณาสถานการณ์การติดชื้อและสถานการณ์ทางการแพทย์ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตัดสินใจว่าจะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในอีก 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงโตเกียว คานางาวะ ชิบะ และไซตามะ ตามกำหนดเดิมในวันที่ 7 มีนาคมนี้หรือไม่


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210228/k10012889621000.html

01-03-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • โรงพยาบาล
  • 病院
    byouin