รัฐบาลญี่ปุ่นจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19

รัฐบาลญี่ปุ่นจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลญี่ปุ่นจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19

  กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นได้จัดทำร่างแผนการฉีดวัคซีนเพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวประเภทใดบ้างที่ควรได้รับวีคซีนก่อนในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ทางกระทรวงฯ มีแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่กลุ่มคนตามลำดับดังนี้
1. บุคลากรทางแพทย์ ปลายเดือนกุมภาพันธ์
2. ผู้สูงอายุ ปลายเดือนมีนาคม
3. ผู้มีที่มีโรคประจำตัว

สำหรับผู้ที่มีที่มีโรคประจำตัว ทางกระทรวงฯ ได้จัดทำร่างแผนการฉีดวัคซีนเพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวประเภทใดบ้างที่ควรได้รับการฉัดวัคซีนก่อน

โดยผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนก่อนได้แก่
1. ผู้ป่วยโรคหัวใจเรื้อรังและโรคไต
2. ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ
3. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เช่น โรคมะเร็ง
4. ผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือกำลังอยู่ในระหว่างการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

  นอกจากผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้ว ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย หรือ BMI อยู่ที่ 30 ขึ้นไปซึ่งบ่งบอกถึงระดับของโรคอ้วนก็เข้าข่ายได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนก่อนเช่นกัน

  ทางกระทรวงฯ คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนก่อน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ BMI เกิน 30 ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนด้วยนั้นจะอยู่ที่ราว 8.2 ล้านคน

  ผู้สูงอายุที่จะได้รับวัคซีนหลังจากบุคลากรทางแพทย์นั้น รวมถึงกลุ่มผู้ที่อายุครบ 65 ปีในเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

  นอกจากนี้ทางกระทรวงฯ กำลังพิจารณาที่จะรวมผู้ที่มีอายุ 60-64 ปีให้ได้รับวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกับผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนที่จัดหามาได้

  ทางกระทรวงฯ มีแผนที่จะเสนอร่างแผนการฉีดวัคซีนนี้ในที่ประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคมนี้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012780201000.html

25-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • คุณชื่ออะไร
  • お名前は何ですか?
    Onamae wa nandesuka