เรือหน่วยยามฝั่งจีน 2 ลำได้รุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตน่านน้ำของญี่ปุ่น

เรือหน่วยยามฝั่งจีน 2 ลำได้รุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตน่านน้ำของญี่ปุ่น

รายละเอียดข่าวสาร
เรือหน่วยยามฝั่งจีน 2 ลำได้รุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตน่านน้ำของญี่ปุ่น

  เรือหน่วยยามฝั่งจีนจำนวน 2 ลำได้บุกเข้ามาในอาณาเขตน่านน้ำนอกชายฝั่งหมู่เกาะเซนกากุ และได้แสดงที่ที่จะแล่นเรือเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่น ก่อนที่จะแล่นเรือออกจากอาณาเขตน่านน้ำไปหลังเวลา 19.00 น. ในวันที่ 23 ธันวาคม

  สำนักงานความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นเขต 11 ระบุว่าเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลาประมาณ 03.00 น. เรือหน่วยยามฝั่งจีนจำนวน 2 ลำได้บุกเข้ามาใน อาณาเขตน่านน้ำของญี่ปุ่นที่บริเวณนอกชายฝั่งหมู่เกาะเซนกากุในจังหวัดโอกินาว่า และได้แสดงท่าทีที่จะแล่นเรือเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่อยู่ในบริเวณนั้น

  หลังจากนั้นเรือหน่วยยามฝั่งจีน 2 ลำก็ได้แล่นออกจากอาณาเขตน่านน้ำของญี่ปุ่นไปหลังเวลา 19.00 น. ในวันเดียวกัน โดยใช้เวลารุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตน่าน้ำประมาณ 16 ชั่วโมง

  ณ เวลา 19:20 น. ในวันเดียวกันเรือหน่วยยามฝั่งจีนทั้ง 2 ลำกำลังแล่นเรืออยู่ในบริเวณน่านน้ำที่อยู่ติดกับน่านน้ำนอกชายฝั่งหมู่เกาะเซนกากุ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 26 ถึง 27 กิโลเมตร ทำให้ทางสำนักงานความมั่นคงทางทะเลของญี่ปุ่นยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

  การบุกรุกน่านน้ำอาณาเขตญี่ปุ่นของเรือหน่วยยามฝั่งจีนในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 23 ของปีแล้ว โดยครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012780961000.html

25-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • ภรรยา (คนอื่น)
  • 奥さん
    okusan