จังหวัดชิบะดำเนินการกำจัดไก่ในฟาร์มเมืองอิซุมิกว่า 1.16 ล้านตัวหลังตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก

จังหวัดชิบะดำเนินการกำจัดไก่ในฟาร์มเมืองอิซุมิกว่า 1.16 ล้านตัวหลังตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก

รายละเอียดข่าวสาร
จังหวัดชิบะดำเนินการกำจัดไก่ในฟาร์มเมืองอิซุมิกว่า 1.16 ล้านตัวหลังตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก

  ทางการจังหวัดชิบะประกาศว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมได้มีรายงานเข้ามาว่าพบไก่ตายกว่า 200 ตัวที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองอิซุมิ หลังจากที่ทางการจังหวัดชิบะได้เข้าไปตรวจสอบจึงพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พบการระบาดของไข้หวัดนกที่ฟาร์มไก่ในภูมิภาคคันโตในช่วงฤดูหนาวนี้ และทางจังหวัดได้ดำเนินการฆ่าไก่ในฟาร์มไก่แห่งนี้กว่า 1.16 ล้านตัว รวมถึงได้ดำเนินการฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบ

  ทางการจังหวัดชิบะรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลาประมาณ 17.30 น. ได้รับรายงานจากฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองอิซุมิว่า "พบไก่จำนวน 220 ตัวตายในเล้าไก่เล้าหนึ่งจากทั้งหมด 6 เล้าที่มีอยู่ในฟาร์ม"

  ทางการจังหวัดชิบะจึงได้เข้าไปตรวจสอบไก่จำนวน 220 ตัวที่ตายอยู่ในเล้าเดียวกัน ต่อมาในเช้าวันที่ 24 ธันวาคมจึงได้ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด "H5" ซึ่งเป็นชนิดที่ก่อโรครุนแรง

  ทางจังหวัดจึงได้ตัดสินใจดำเนินการฆ่าไก่ในฟาร์มไก่แห่งนี้กว่า 1.16 ล้านตัว รวมถึงได้ดำเนินการฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม และยังได้ขอความร่วมมือจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น

  นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้พื้นที่ในรัศมี 3 กม.รอบฟาร์มไก่เป็น "พื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้าย" ที่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายไก่และไข่ และกำหนดให้พื้นที่ในรัศมี 10 กม.รอบฟาร์มไก่เป็น "พื้นที่จำกัดการส่งออก" ที่ห้ามมีการขนส่งจากออกจากพื้นที่นั้น

  กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงระบุว่า จังหวัดชิบะสามารถทำรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ได้ถึง 34.1 พันล้านเยนในปี 2561 เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่นรองจากจังหวัดอิบารากิ

  ทางการจังหวัดชิบะกล่าวว่า จังหวัดชิบะนับเป็นจังหวัดที่ 13 ของญี่ปุ่นแล้วที่มีการพบเชื้อไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาวนี้ หรือหากนับจากฟาร์มไก่ที่มีการพบเชื้อไข้หวัดนกก็นับเป็นฟาร์มที่ 32 ของประเทศแล้ว แต่สำหรับในภูมิภาคคันโตนั้นถือเป็นฟาร์มไก่แห่งแรกที่พบเชื้อไข้หวัดนก


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201224/k10012781261000.html

24-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • อาหารเย็น
  • 晩ご飯
    ban gohan
    กินอาหารเย็นที่บ้าน
    家で晩ご飯を食べます。
    ie de ban gohan wo tabemasu