สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ใน 5 จังหวัดของญี่ปุ่นเกินกว่าระดับที่ 4 แล้ว

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ใน 5 จังหวัดของญี่ปุ่นเกินกว่าระดับที่ 4 แล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ใน 5 จังหวัดของญี่ปุ่นเกินกว่าระดับที่ 4 แล้ว

  ระบบการแพทย์ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ จากการที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา 5 จังหวัดของญี่ปุ่น ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด กรุงโตเกียว โอซาก้า เฮียวโกะ และโคจิ ได้เข้าสู่ระดับเตือนภัยการระบาดของโควิด-19 ในระดับที่ 4 จากการที่เตียงในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย

  ระดับเตือนภัยการระบาดของโควิด-19 นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้ประเมินความรุนแรงในการระบาดของโควิด-19 โดยระดับที่ 4 ซึ่งเป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดนั้นเป็นการบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการล่มของระบบการแพทย์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยนั้น มีมากเกินกว่าที่จะควบคุมไว้ได้

  กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นระบุว่า ในวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา อัตราใช้เตียงผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 32.7% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 2.6%

5 จังหวัดที่มีอัตราการใช้เตียงโรงพยาบาลสูงสุดมีดังนี้
จังหวัดเฮียวโงะ 68.9%
จังหวัดโอซาก้า 57.9%
จังหวัดฮอกไกโด 55.1%
กรุงโตเกียว 55%
จังหวัดโคจิ 53.5%

  จะเห็นว่าทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวมีอัตรการใช้เตียงโรงพยายาลสูงเกิน 50% ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์การระบาดอยู่ในระดับที่ 4

  นอกจากนี้จังหวัดที่มีอัตราการใช้เตียงป่วยสูงเกิน 20% ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานการณ์การระบาดอยู่ใน "ระดับที่ 3" มีอยู่ 19 จังหวัดได้แก่ จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทชิงิ, จังหวัดกุมมะ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, จังหวัดคานางาวะ, จังหวัดยามานาชิ, จังหวัดนางาโนะ, จังหวัดกิฟุ, จังหวัดชิซูโอกะ, จังหวัดไอจิ, จังหวัดมิเอะ, จังหวัดนารา, จังหวัดโอคายามะ, จังหวัดฮิโรชิมะ, จังหวัดเอฮิเมะ, จังหวัดโออิตะ, จังหวัดโอกินาวะ


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201212/k10012760081000.html

14-12-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • รางรถไฟ
  • 線路
    senro
    senro nai tachiiri kinshi
    線路内立入禁止
    ห้ามเข้ามาในรางรถไฟ