รัฐบาลไม่มีแผนร้องขอให้ปิดโรงเรียนทั่วประเทศแม้จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้ง

รัฐบาลไม่มีแผนร้องขอให้ปิดโรงเรียนทั่วประเทศแม้จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้ง

รายละเอียดข่าวสาร
รัฐบาลไม่มีแผนร้องขอให้ปิดโรงเรียนทั่วประเทศแม้จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้ง

  นายฮางิอุดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนพิจารณาร้องขอให้โรงเรียนทั่วประเทศปิดการเรียนการสอน แม้ว่าอาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินจากทางรัฐบาลออกมาอีกครั้งก็ตาม

  นายฮางิอุดะกล่าวว่า เด็กมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการป่วยรุนแรงได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ และในปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบการแพร่ระบาดจากในโรงเรียน ทางรัฐบาลจึงยังไม่มีแผนร้องขอให้โรงเรียนทั่วประเทศปิดการเรียนการสอนเหมือนกับตอนที่ประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งในที่แล้ว หากรัฐบาลมีการประกาศภาวะฉุกเฉินออกมาอีกครั้ง ทางเทศบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ทางโรงเรียนปิดการเรียนการสอนหรือไม่

  นายฮางิอุดะกล่าวว่า การให้โรงเรียนปิดการเรียนการสอนควรมีขึ้นในเฉพาะกรณีที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น โดยต้องมีการพิจารณาถึงเรื่องสิทธิในการศึกษา ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายและจิตใจของเด็กก่อน

  นอกจากนี้นายฮางิอุดะยังกล่าวถึงการสอบรวมสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการมีแผนจัดการสอบรวมตามกำหนดเดิมในเดือนมกราคม พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201127/k10012733471000.html

30-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • แบดมินตัน
  • バドミントン
    badominton