นายกญี่ปุ่นพบปะพูดคุยกับรมว.ต่างประเทศจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและหมู่เกาะเซ็นกากุ

นายกญี่ปุ่นพบปะพูดคุยกับรมว.ต่างประเทศจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและหมู่เกาะเซ็นกากุ

รายละเอียดข่าวสาร
นายกญี่ปุ่นพบปะพูดคุยกับรมว.ต่างประเทศจีนเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจและหมู่เกาะเซ็นกากุ

  นายสึงะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้พบปะพูดคุยกับนายนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน โดยนายสึงะได้แสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับจีนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ รวมถึงต้องการให้จีนดำเนินมาตรการเชิงบวกเกี่ยวกับกรณีพิพาทหมู่เกาะเซนกากุในจังหวัดโอกินาว่า

  นอกจากนี้นายกสึงะยังได้ขอให้จีนยกเลิกข้อจำกัดด้านการนำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น และได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง

  ทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นที่ยังคงค้างคาอยู่ของทั้ง 2 ประเทศ และความกังวลของประชาคมนานาชาตินั้นเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก

  รัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าคงเป็นเรื่องยากที่จีนจะยอมอ่อนข้อให้กับประเด็นเรื่องความมั่นคงในเร็ววัน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก แต่ถึงอย่างนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็ตั้งใจที่จะดำเนินการติดต่อสื่อสารและเรียกร้องให้มีการคลี่คลายประเด็นปัญหาเหล่านี้ต่อไป

  รัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทั้ง 2 ประเทศกำลังเผชิญอยู่เหมือนกัน จึงตั้งใจที่จะยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงต้องการกลับมาเปิดการเดินทางระหว่างญี่ปุ่นกับจีนด้วยเหตุผลด้านธุรกิจ ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ตามที่ได้ตั้งใจไว้


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201126/k10012731281000.html

27-11-2020
คำศัพท์น่ารู้
  • นักศึกษาปริญญาโท
  • 大学院生
    daigakuinsei