นายกญี่ปุ่นต่อสายหารือนายกไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี

นายกญี่ปุ่นต่อสายหารือนายกไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี

รายละเอียดข่าวสาร
นายกญี่ปุ่นต่อสายหารือนายกไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี

  เมื่อคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน นายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และนายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์

  นายคิชิดะได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ โดยแสดงเจคนาที่จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

  ทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็ได้แสดงเจตนาที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

  ส่วนในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายลี นายคิชิดะได้แสดงเจตนาที่จะยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่งคง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีดิจิทัล

  ส่วนทางนายลีก็ได้แสดงเจตนาที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นต่อไปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยเช่นกัน

  นอกจากนี้นายคิชิดะยังได้แสดงความคิดเห็นต่อความเคลื่อนไหวของจีนว่า ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกอยู่เพียงฝ่ายเดียว


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211122/k10013358181000.html

24-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พนักงานบริษัท
  • 会社員
    kaishain