ประชากรญี่ปุ่นกว่า 76.2% ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่สองแล้ว

ประชากรญี่ปุ่นกว่า 76.2% ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่สองแล้ว

รายละเอียดข่าวสาร
ประชากรญี่ปุ่นกว่า 76.2% ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่สองแล้ว

  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนว่า ประชากรญี่ปุ่นกว่า 76.2% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้อัพเดทความคืบหน้าล่าสุดของการฉีดวัคซีนในประเทศดังนี้

ประชากรทั่วประเทศ
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 99.54 ล้านคน หรือคิดเป็น 78.6%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 96.48 ล้านคน หรือคิดเป็น 76.2%

กลุ่มอายุ 12-19 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 73.8%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 68.66%

กลุ่มอายุ 20-29 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 74.82%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 71.44%

กลุ่มอายุ 30-39 ปี
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 76.74%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 73.97%

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ฉีดเข็มแรกแล้วราว 91.8%
ฉีดเข็มสองแล้วราว 91.3%

  อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนในญี่ปุ่นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขจริงอาจมากกว่าตัวเลขที่แสดงไว้ข้างต้น


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211122/k10013357771000.html

23-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • แผนที่เส้นทางเดินรถไฟ
  • 路線図
    rosenzu
    มีแผนที่เส้นทางเดินรถไหม
    路線図はありますか?
    rosenzu wa arimasuka?