นักเรียนในญี่ปุ่นที่ต้องออกจากการเรียนเพราะโควิดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

นักเรียนในญี่ปุ่นที่ต้องออกจากการเรียนเพราะโควิดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

รายละเอียดข่าวสาร
นักเรียนในญี่ปุ่นที่ต้องออกจากการเรียนเพราะโควิดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

  กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้สำรวจจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่ลาออกหรือพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา 1,029 แห่ง หรือคิดเป็น 95% ของสถาบันการศึกษาทั้งหมดในญี่ปุ่น

  พบว่าในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นักเรียนหรือนักศึกษาที่ลาออกมีจำนวน 11,862 คน และที่พักการเรียนมีจำนวน 50,908 คน

  ทั้งนี้เหตุผลส่วนใหญ่ก็คือปัญหาทางด้านการเงิน โดยพบในนักเรียนหรือนักศึกษาที่ลาออก 21% และพบในนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักการเรียน 16%

  ในจำนวนนั้นมีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ลาออกหรือพักการเรียนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวม 5,119 คน โดยแบ่งเป็นที่ลาออก 701 คน และที่พักการเรียน 4,418 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.6 เท่า

  นอกจากนี้ในการสำรวจยังพบว่าสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งได้มีการอนุโลมให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินจ่ายค่าเล่าเรียนช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ได้อีกด้วย


ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211119/k10013354551000.html

22-11-2021
คำศัพท์น่ารู้
  • พี่ชาย (คนอื่น)
  • お兄さん
    oniisan